Vårdfokus
 

Kund: Vårdfokus. I samarbete med Månsson & Brandt

Informationsmaterial, 6-sidig folder och annons: Design och layout av informationsmaterial och annons. I samarbete med kommunikationsbyrån Månsson & Brandt. Kund: Vårdfokus.